pátek 10. listopadu 2017

I letos se vybírá Matice školská, příspěvek činí 300 Kč na žáka. Prosím o zaslání příspěvku do 20.11. případně předání na třídních schůzkách.
V úterý 31.10. jsme ve škole s žáky v rámci výuky anglického jazyka  oslavili Halloween.
Žáci z druhého stupně si připravili soutěže a vyzdobili naši promítací místnost strašidelně. Žáci soutěžili v pěti družstvech, na stanovištích skládali obrázek, hledali kosti, řešili kvíz, kreslili obrázky a motali bonbon na nit. Akce byla velmi zdařilá a žákům z druhého stupně děkujeme.
                                                                           
V úterý 14. 11. jedeme do Ostravy do Divadla loutek na představení " Středa nám chutná".
Vybíráme 100 Kč ( 60 Kč vstupné, 40 Kč bus), žáci mají v žákovských knížkách.
Učíme se první dvě vyučovací hodiny a vyučování končí v 12.35.

neděle 22. října 2017

V úterý 14.11. se budou v 16.00 hod konat třídní schůzky.

Prosím všechny rodiče, aby se dotavili, je třeba projednat velmi závažnou záležitost.

Dne 10.11. bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ředitelské volno.
Ve středu 1.11. jedeme do Karviné na divadelní představení - Staré řecké báje a pověsti.
Vybíráme 70 Kč ( 40 Kč vstupné a 30 Kč autobus). Budeme se učit první dvě vyučovací hodiny. Vrátíme se normálně na 12.35 hod.
Úterý 24.10.- DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BOHUMÍN
Poslední setkání na dopravním hřišti proběhlo a žáci si opět připomněli pravidla silničního provozu, značky, křižovatky a také si na dopravním hřišti své znalosti vyzkoušeli. Počasí nám celkem přálo a já přeji všem šťastné a bezpečné najeté kilometry. Posílám také fotky z června 2017, kdy žáci psali test a mohli tak získat průkaz cyklisty. Ti, kteří se nemohli zúčastnit nebo test nezvládli budou mít možnost ještě na jaře.
                                                                             

pátek 1. září 2017

Milí žáci a rodiče, konec prázdnin je tady a začíná nám nový školní rok. Žáci už půjdou do páté třídy
" to nám to uteklo 😖"!!!
V pondělí 4.9. se sejdeme v naší třídě a žáci dostanou podrobné informace na celý týden. Tento den bude ukončen 8.40 hod.
Hodně úspěchů, štěstí a vzájemné spolupráce ve školním roce 2017/2018 přeje D. Lindáková.

PS : Moc se na Vás všechny těším.