pondělí 22. ledna 2018

Dnes obdrželi žáci lísteček s informacemi o platbě zážitkového pobytu. Prosím přečtěte a pošlete peníze na účet školy. Děkuji Lindáková
Vážení rodiče, v pátek 26.ledna se uskuteční na naší škole tzv. Den bez elektroniky aneb pojďme si spolu povídat. Rádi bychom touto cestou  připomněli dětem, že mohou strávit svůj volný čas ve škole tak, aniž by použily např. mobily, tablety apod. Nechceme jim jen jednoduše přikázat : Dnes nesmíš!, ale spíš nabídnout možnost kvalitnější a užitečnější komunikace, než je ta na sociálních sítích. Vás touto cestou prosíme o jednoduchou podporu při této akci, kdy to se svým dítětem doma třeba jen prodiskutujete. Možná také vzpomenete na svůj čas strávený v lavicích a na legraci, kterou jste o přestávkách zažili i bez mobilů. Děkujeme.
Jestliže dítě použije elektronické zařízení  v průběhu tohoto dne, samo jej odnese do ředitelny a na konci vyučování si vyzvedne.Věříme, že se den u dětí shledá s pochopením, možná nadšením... a podobné dny budeme moci opakovat.                                           Školní parlament


U nás ve třídě je používání telefonů zatím zakázáno, vzhledem ke  kyberšikaně, která se u nás objevila.

Na den 30.1. máme domluvenu besedu s Policií ČR.

neděle 7. ledna 2018

Týden od 8. ledna ...

Protože nám nefunguje web - nemohu vám napsat známky, ale až na pár výjimek jsou špatné - trojky, čtyřky i pětka!

Pečlivě prostudujte úlohy z domácího úkolu, dám vám sem výsledky a nejpozději ve středu píšeme opravnou!!!!


Vážení rodiče, v pátek 5.1. žáci obdrželi přihlášku na zážitkový pobyt.
Prosím v pondělí mi vyplněné pošlete zpět. Bližší informace dostanete později.


NOVINKA – ZÁŽITKOVÝ POBYT
KDY:  9. 4. – 13. 4. 2018
KDE:  RS Relaxa, Žďárský Potok 64, Stará Ves
Cena: 3 500 Kč (doprava, pobyt, strava, program)
Program: Amulet – přiblíží žákům život pravěkých lovců formou hry, aktivity povedou zkušení instruktoři z organizace STAN.  ( www.istan.cz/cz/skoly/5-amulet.html )
 Závazně přihlašuji žáka/ žákyni:…………………………………………………………… třída: ……………………
Podpis: ………………………………………………..

Pošlete v pondělí 8. 1. 2018 zpět do školy. Dotazy zodpoví D. Lindáková – tel: 739776939, e-mail: vasko@centrum.cz
Všem přeji šťastný nový rok, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů. D. Lindáková
                                                                             

pátek 10. listopadu 2017

I letos se vybírá Matice školská, příspěvek činí 300 Kč na žáka. Prosím o zaslání příspěvku do 20.11. případně předání na třídních schůzkách.
V úterý 31.10. jsme ve škole s žáky v rámci výuky anglického jazyka  oslavili Halloween.
Žáci z druhého stupně si připravili soutěže a vyzdobili naši promítací místnost strašidelně. Žáci soutěžili v pěti družstvech, na stanovištích skládali obrázek, hledali kosti, řešili kvíz, kreslili obrázky a motali bonbon na nit. Akce byla velmi zdařilá a žákům z druhého stupně děkujeme.