pátek 1. září 2017

Milí žáci a rodiče, konec prázdnin je tady a začíná nám nový školní rok. Žáci už půjdou do páté třídy
" to nám to uteklo 😖"!!!
V pondělí 4.9. se sejdeme v naší třídě a žáci dostanou podrobné informace na celý týden. Tento den bude ukončen 8.40 hod.
Hodně úspěchů, štěstí a vzájemné spolupráce ve školním roce 2017/2018 přeje D. Lindáková.

PS : Moc se na Vás všechny těším.

neděle 25. června 2017

POZOR:
Od pondělí 26.6. do čtvrtka 29.6. bude výuka do 11.30 hod.
V pondělí se budou odevzdávat učebnice, prosím rodiče o kontrolu.
V pátek mají žáci jen jednu vyučovací hodinu.
V pátek 23.6. jsme měli Den mazlíčků. Úkolem žáků bylo říct anglicky několik vět o svém mazlíčkovi, říct další zajímavosti a zodpovědět na otázky spolužáků. Někteří si své mazlíčky přivedli do školy, jiní donesli fotky či obrázky. Musím pochválit všechny žáky, jelikož se tohoto úkolu zhostili velmi dobře. Dále chci poděkovat rodičům za ochotu. Udělali si čas a přišli se zvířátky mezi nás. Mohli jsme tak vidět poslušnost pejsků či andulky. Kromě žáků jsme měli ve třídě pejsky, morčata, křečky, hada, andulky a také netradiční zvířátko Axolotla. Žáci hodnotili tento den jako super, což bylo pro mě to nejlepší ocenění.
                                                       
                                                                             

neděle 18. června 2017

V pátek 16.6. jsme měli na naší škole Branné dopoledne. Žáci si vyzkoušeli opičí dráhu, seznámili se s historickými zbraněmi a maskovacími obleky.Deváťáci pro nás připravili anglické divadlo a nakonec jsem navštívili dětské hřiště v Dolní Lutyni. Jelikož nám počasí nepřálo, nepodnikli jsme plánovanou cestu do Věřňovic k bunkrům. Na párku , který připravila Matice si však pochutnali. Akce se nám líbila.
                                                                               

pondělí 29. května 2017

Akce na červen:
1.6. Anglické divadlo DK - DL " The egg on the trip",vstupné 60 Kč.
DSC_7864.jpg
Divadlo bylo fajn.

6.6. Divadelní představení DK - DL " O línem Honzovi" , vstupné 60 Kč.
 V tento den se někteří vybraní žáci také zúčastní Dětmarovického atleta, kde půjdou se mnou.

21.6. Dopravní hřiště Bohumín, žáci budou dělat testy  k získání průkazu cyklisty. S sebou přilbu, svačinu a pití. Pojedeme autobusem, který bude hrazen z TF.

22.6. Pedagogická rada a klasifikace

23.6. Den našich mazlíčků, kdy si mohou žáci přinést svého mazlíčka do školy, psy jen za doprovodu rodičů a s náhubkem.Žáci budou popisovat svého mazlíčka tentokráte v angličtině.

30.6. Vysvědčení a následují prázdniny!!!
Fotky k soutěži Účesy, které se naši žáci v únoru účastnili. Vyhrála Eliška Radiňáková.

V pátek 19.5. se konal sportovní den ke Dni Země a zároveň ke Dni dětí. Žáci byli rozděleni do skupinek které se skládaly z žáků různých ročníků. Absolvovali celkem 10 stanovišť, např. dopravní značky, poznávání zvířat a rostlin, třídění odpadu, sportovní soutěže apod. Počasí nám přálo a žáci byli velmi spokojeni.